Atidaryti mobilųjį meniu

Asmeninė informacija

 • Asmens duomenys tvarkomi pagal galiojančius įstatymus, ypač 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), toliau – BDAR
 • . Asmens duomenų tvarkytojas yra bendrovė Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., adresas: 20/26 Żółkiewskiego gatvė, 87-100 Torunė. Dėl duomenų valdytojo rangovų asmens duomenų, duomenų valdytojo įdarbintų ar pateikusių pareiškimus dėl įsidarbinimo duomenų valdytojo įmonėje asmenų (pagal darbo sutartį arba remiantis kita sutartimi) asmens duomenų valdytojai (bendrieji valdytojai) taip pat gali būti bendrovės Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. dukterinės įmonės, kurios yra TZMO Grupės narės. Jei norite peržiūrėti dabartinį šių įmonių sąrašą, apsilankykite tinklalapyje www.tzmo-global.com/RODO
 • Su asmens duomenų tvarkymu ir teisių, susijusių su asmens duomenų tvarkymu, įgyvendinimo klausimais galite kreiptis į Duomenų Apsaugos Pareigūną: Jan Stemposz, TZMO S.A. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Torunė, el.pašto adresas: iod@tzmo.com.pl.
 • Duomenų valdytojai tvarko asmens duomenis, visų pirma:
  • remdamiesi BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu - duomenų subjektas davė sutikimą, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, ypač siekiant palaikyti ryšius su duomenų subjektu; pateikti komercinę informaciją, kitą informaciją arbą produktų pavyzdžius (taip pat elektroniniu paštu); organizuoti, vesti ir dokumentuoti renginius, įskaitant konkursus, akcijas ir kitus rinkodaros veiksmus
  • pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą - tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį, visų pirma, vykdyti visas teises ir pareigas, kylančias iš duomenų valdytojo sudarytų sutarčių;
  • remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktu - tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė, ypač siekiant naudotis duomenų valdytojo teisėmis ir pareigomis, kylančiomis dėl taikytinų teisės aktų nuostatų, ypač mokesčių teisės, darbo teisės ir socialinės apsaugos srityse;
  • pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą - tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo interesų, ypač siekiant išieškojimo.
 • Asmens duomenų gavėjai yra asmenys, kuriuos duomenų valdytojas yra įdarbinęs (pagal darbo sutartį arba remiantis kita sutartimi) ir patikimi subjektai, bendradarbiaujantys su duomenų valdytoju tiek, kiek būtina tvarkymo tikslams pasiekti; asmens duomenys taip pat gali būti prieinami valdžios institucijoms ir kitiems subjektams, kurie įstatymų numatytu pagrindu turi teisę tai daryti, jų prašymu.
 • Duomenų valdytojas neketina perduoti asmens duomenų trečiajai šaliai ar tarptautinėms organizacijoms.
 • Asmens duomenys saugomi:
 • jei duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą - kol bus pasiekti sutikime nurodyti tvarkymo tikslai;
 • jei duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą - kol sutarties šalys neįvykdo visų su sutarties vykdymu susijusių įsipareigojimų, o po to - iki bet kokių reikalavimų, susijusių su sutartimi, galiojimo pabaigos ar senaties termino pabaigos;
 • jei duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą - kol bus įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė, ypač pareiga saugoti įrašus;
 • jei duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą - kol bus pasiekti duomenų tvarkymo tikslai, visų pirma siekiant patenkinti, nutraukti arba dėl senaties panaikinti reikalavimą.
 • Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad duomenų valdytojas suteiktų jam galimybę susipažinti su savo asmens duomenimis, o BDAR nurodytais atvejais – juos ištaisyti, ištrinti ar apriboti jų tvarkymą; jis taip pat turi teisę perduoti asmens duomenis.
 • Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą įstatymų numatytai duomenų apsaugos priežiūros institucijai, jei mano, kad jo asmens duomenų tvarkymas pažeidžia BDAR nuostatas.
 • Jei asmens duomenys tvarkomi pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą tvarkyti tokius duomenis, nepažeidžiant sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumo. Sutikimo atšaukimą galima atlikti, pvz. išsiunčiant elektroninį laišką su sutikimo atšaukimo pareiškimu šiuo elektroninio pašto adresu: iod@tzmo.com.pl
 • ; Jei asmens duomenys tvarkomi remiantis BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu, asmens duomenų teikimas nėra įstatyminis ar sutartinis reikalavimas, jis yra savanoriškas; tačiau dėl duomenų nepateikimo gali būti trukdoma vykdyti duomenų tvarkymo tikslus, ypač dėl ryšių su duomenų valdytoju nebuvimo; komercinės informacijos, kitos informacijos ar produktų pavyzdžių nepateikimas; negalėjimas dalyvauti renginiuose, įskaitant konkursus, akcijas ir kitus rinkodaros veiksmus. Kitais atvejais asmens duomenų teikimas gali būti įstatyminis ar sutartinis reikalavimas, jei tai numatyta įstatyme arba sutarties nuostatose.
 • Duomenų valdytojui tvarkant asmens duomenis, automatinis sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, nevykdomas.

Mes naudojame slapukus siekdami individualizuoti Jūsų naršymo patirtį ir Jums rodomą turinį bei pateikti pasiūlymus, kurie būtų aktualūs būtent Jums. Paspaudę „sutinku“ arba toliau tęsdami naršymą svetainėje Jūs sutinkate su slapukų įdiegimu ir naudojimu. Savo sutikimą galėsite atšaukti bet kuriuo metu, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus. Daugiau informacijos – slapukų politikoje Slapukų politika.

Suprantu
Nėštumo vadovasNėštumo vadovas Vadovas po kūdikio gimimoVadovas po kūdikio gimimo